Raheem Devaughn at Fort Dupont Park, Washington, DC (2008)